מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר leondirectovich.co.il (להלן: “האתר”), אותו מפעילה חברת "אונליין אקספרס לאון דירקטוביץ" (להלן: “החברה”).
אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר זה  ורואים חשיבות רבה בשמירה עליה.
מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן (להלן: "מדיניות פרטיות") הינה לפרט את יחס החברה המפעילה את האתר לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.

1. כללי.

1.1 כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף מידע על נוהגיך, כגון: עמודים בהם צפית, מידע שקראת, מוצרים ושירותים שרכשת, מוצרים ושירותים שעניינו אותך, פרטי ההתקן דרכו ניגשת לאתר (לרבות סוג המכשיר, מערכת ההפעלה של המכשיר, סוג הדפדפן, כתובת IP) ועוד. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

1.2 במקומות מסוימים באתר ייתכן והמשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לידי החברה ובהם שם, דוא”ל וטלפון. פרטים אלה נשמרים ע”י החברה במאגר הלקוחות שלה ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטים נוספים כגון פרטי כרטיס אשראי אינם נשמרים ע”י החברה (למעט 4 ספרות אחרונות).

2. מאגר המידע והשימוש בו; מסירת מידע לצדדים שלישיים.

 
 2.1 הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

– לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
– לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
– לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
– גביית תשלום;
– לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.

2.2 החברה תהיה רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לצדדים שלישיים לרבות גופים השותפים לפעילות החברה על פי שיקול דעתה של החברה. יובהר כאמור כי מדובר במידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש.

2.3 החברה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שאספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שאספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, החברה רשאית לדווח למפרסמים אודות מספר המבקרים באתר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

3. צדדים שלישיים.

 

3.1 תכני האתר יכולים לכלול הפניות / קישרים לאתרים / תוכנות צד שלישי, כגון: אתרי אינטרנט, דפי נחיתה, תוכנות, אפליקציות או קבצי מידע. ההפניות יכולות להיות בצורות שונות, לרבות קישורים, באנרים, פופ-אפים ופרסומות.

3.2 השימוש באתרים / תוכנות צד שלישי אלו הוא בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא בכפוף למדיניות הפרטיות הזו ולכן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות שלהם. 

3.3 החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלו ומפרסמים להציג פרסומות באתר. הצדדים השלישיים הללו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies” (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב“Cookies“ כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

4. מסירת מידע לצד שלישי.

 

להלן מצבים בהם בגינם עשויה החברה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
– כאשר המשתמש אישר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
– במקרה בו המשתמש ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
– במקרה בו החברה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
– בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות שלטונית אחרת;
– על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של החברה;
– על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין;
– כאשר החברה מאמינה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
– על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;
– בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.

5. שימוש ב-“Cookies“.

 

5.1 החברה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

5.2 עוגיות(Cookies) : החברה עושה שימוש בעוגיות לרבות עוגיות של "גוגל" ופיקסל “פייסבוק”. כאשר משתמש עושה שימוש באתר, החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הינו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

6. אבטחת מידע.

 

6.1 החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

6.2 החברה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך על מנת לשמור על רמה גבוהה שך אבטחת מידע באתר. עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.

7. דיוור ישיר ברשימת תפוצה.

 

7.1 משתמש אשר יזין את פרטי הקשר שלו באתר (לרבות אימייל ומספר טלפון) מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו מידע, לרבות מידע פרסומי, שישלח באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים, בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

7.2 ההסרה מרשימת התפוצה אפשרית תמיד באמצעות הקלקה על קישור ההסרה מרשימת התפוצה, הנמצא בחלק התחתון של דברי הדואר האלקטרוני הנשלחים אליך או בסוף הודעות המסרונים או באמצעות פניה לחברה בכתב לפי פרטי יצירת הקשר בעמוד יצירת הקשר באתר. יובהר כי אם הינך רשום מספר פעמים ברשימת התפוצה עם כתובות דואר אלקטרוני שונות, תוסרנה רק כתובות הדואר האלקטרוני שצויינו בפנייתך.

8. זכות לעיין במידע ולעדכנו.

 

8.1 על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע עליך או למוחקו. כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לדוא”ל שכתובתו היא: leon@leondirectovich.co.il או לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה לחברה ומטופלת על ידה. החברה מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.

8.2 אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה ימחק ממאגר המידע.

9. תכני גולשים.

 

9.1 האתר מספק דרכים להעלאת תכני גולשים, לרבות תגובות למאמרים, פורום, סקרים ועוד. תכנים אלו חשופים לצפייה על ידי משתמשי האתר השונים וחלקם ניתנים לשיתוף ברשתות חברתיות ובאתרי אינטרנט אחרים. 

9.2 החברה אינה אחראית על תכני גולשים שהוזנו באתר. עליך לנקוט בשיקול דעת בכל חשיפת פרטים אישיים המזהים אותך או צדדים שלישיים. אם בחרת להעלות תוכן לאתר, אתה הוא האחראי הבלעדי לתוכן שהעלית ובעצם העלאת התוכן הינך מתחייב שלא להפר את פרטיותם של צדדים שלישיים.

 
10. שינויים במדיניות הפרטיות.
 

10.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות.
אם יבוצעו עדכונים מהותיים במדיניות הפרטיות, אשר אינם נובעים משינויים בהוראות כל דין, תעדכן החברה על כך בדף הבית של האתר 7 ימים טרם כניסת העדכונים לתוקף.

10.2 המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר.

ההדרכה עומדת להתחיל

"השיטה החדשה הזאת יכולה להגדיל את העסק שלכם באיביי בצורה עוצמתית ומהירה יותר מכל מה שדמיינתם"