תקנון האתר ותנאי שימוש

מבוא

 

ברוכים הבאים לאתר leondirectovich.co.il (להלן: “האתר”), אותו מפעילה חברת "אונליין אקספרס לאון דירקטוביץ" (להלן: “החברה”).

החברה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי שימוש”).
המשתמש מתבקש ואף נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או הזמנת מוצר באמצעות האתר שכן המשך שהותו באתר, כולל גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או הזמנה של מוצר כלשהו באמצעות האתר מהווים את הסכמתו להוראות תקנון זה.
אם המשתמש אינו מסכים לאמור בתקנון האתר, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

השימוש באתר

 

החברה המפעילה את האתר מקדמת בברכה את כל הגולשים באתר. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

 

החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

על מנת לפתוח חשבון באיביי/ אמזון / שופיפיי על הסוחר/ת להיות בן 18. מי שמעוניין לסחור וגילו מתחת ל-18 שנים יש להציג אישור הורים חתום ולפתוח חשבון על שם אחד ההורים.

בעלות וזכויות יוצרים

 

כל זכויות היוצרים באתר או בקורסים שהאתר מציע, לרבות עיצוב, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ו/או בקורס – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

חל איסור להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי, להעביר לצד ג' ו/או לעשות שימוש שלא למטרות הקורס חומר שהועבר במהלך הקורס או נמסר לתלמיד במסגרת הקורס.

תוכניות הדרכה, קורסים וסדנאות

 

החברה רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי את היקף הקורס, מועד התחלה, מיקום הקורס, המדריכים בקורס, תוכן הקורס, מבנה הקורס וכל פרט נוסף שקשור לקורס. החברה רשאית להוסיף או לגרוע שעות לימוד ו/או לערוך את הקורס כפי שימצא לנכון. השינויים כאמור יובאו לידיעתו של התלמיד זמן סביר מראש, סמוך להיוודע השינוי.
שינויים אלה אינם מהווים הפרת חוזה מצד החברה ואינם פוטרים את התלמיד מרישום לקורס ועמידה בהתחייבויות כלפי החברה.

התלמיד מבין כי מהות הקורס היא מתן מידע בלבד, ואין במתן מידע זה כדי להוות התחייבות להצלחה ו/או התעשרות ו/או הגדלת ביצועים ו/או חיסכון כספי ו/או כל שיפור בכל פעולה שהמשתמש מבצע בין בעסקיו ובין אם בחייו הפרטיים.

מדיניות ביטולים

 
טרם נשלחו למזמין פרטי גישה למערכת הקורסים והוא נחשף לתכני הקורס המלאים, המזמין זכאי לבטל את העסקה באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל leon@leondirectovich.co.il בתוך 14 יום ממועד עשיית העסקה.

עם קבלת פרטי הגישה למערכת הקורסים, לא יתאפשר ביטול העסקה ולא יינתן החזר עבור העסקה שכן המזמין נחשף לכל תכני הקורס וההדרכות שהועלו. יובהר למען הסר ספק כי המזמין לא יהיה זכאי להחזר כספי על קורסים שהגישה אליהם כבר סופקה ונפתחה הרשאה לצפייה בתכנים.

התנהגות נאותה

 

במהלך לימודיו בקורס, מתחייב התלמיד להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות החברה, מנהליה, עובדיה ומדריכיה. החברה תהא רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד ולחסום את הגישה לקורס לתלמיד שלא פעל בהתאם לאמור, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע וכיוצא בזה, ללא מתן החזר כספי.

 

סמכויות שיפוט

 

בכל עניין שבמחלוקת הנובע מאתר זה במישרין ו/או בעקיפין ובכל עניין כאמור הנוגע לחברה ו/או מי מטעמה, סמכות השיפוט הייחודית מסורה לבית משפט השלום בנתניה וליתר בתי המשפט המוסמכים, לפי העניין, במקום מושבה של החברה.

ההדרכה עומדת להתחיל

"השיטה החדשה הזאת יכולה להגדיל את העסק שלכם באיביי בצורה עוצמתית ומהירה יותר מכל מה שדמיינתם"